Inspirerende Lente borrel

0 Replies

De JEBC Lenteborrel was zeer inspirerend! Er zijn volop ideeën opgeborreld, zoals een betere naam voor de JEBC, het werven van nieuwe leden, het organiseren van een Monopolyspel en creëren van een kantoortje op het Mercatorplein. Dank hiervoor! We gaan met jullie ideeën aan de slag en houden jullie op de hoogte.

Het volledige verslag lees je hier:

Verslag lenteborrel JEBC 7 april 2017
De lenteborrel bij TOON begon na een korte inloop met een welkomstwoord van Sara Mohammadi. Om de sfeer er goed in te krijgen en elkaar wat beter te leren kennen begonnen we met een kort spel waarbij Sara enkele stellingen voorstelde en iedereen naar links of rechts moest lopen om aan te geven met welke stelling ze het eens waren. Deze stellingen varieerden van meer gerelateerde vragen zoals of er ondernemers in de buurt actief waren, of wie er al lid was van de JEBC, tot stellingen zoals welke voorkeur mensen hadden wat betreft Erasmuspark / Rembrandtpark en koffie/ thee.

JEBC blijft bestaan ondanks onzekere toekomst van Jan Eef
Na dit welkomst rondje waarin we wat meer over elkaar te weten waren gekomen hield Jeroen Jonkers een informatief praatje over de JEBC. Kort werd uitgelegd wat de JEBC doet en op welk punt we nu staan. Daarnaast gaf hij ook wat aansluitende informatie over de situatie wat betreft de winkelstraatvereniging Ik geef om de Jan Eef waarbij het verschil tussen de winkelstraatvereniging en de buurtcoöperatie werd uitgelegd. Hierbij werd nogmaals benadrukt dat de JEBC hoe dan ook doorgaat, en los staat van de winkelstraatvereniging omdat het een eigen organisatie is en ook zijn eigen budgetten en fondsen heeft.

Nieuwe naam ipv JEBC en meer duidelijkheid over de missie
Na het informatieve deel van Jeroen was het tijd voor de brainstormsessie. Er vormden zich verschillende kleine groepjes die elk over bepaalde onderwerpen nadachten en deze werden waar mogelijk ook op post-its geschreven. De onderwerpen die naar voren kwamen waren erg divers. Als eerste werd het duidelijk dat de naam Jan Evertsen Buurt Coöperatie erg abstract is en aan verandering toe is. Hier moet ook een pakkende slogan bij komen die het idee van de JEBC toegankelijker maakt voor iedereen. Daarnaast werd er aangekaart dat het duidelijker moet worden waar de JEBC voor staat. Het doel van de JEBC om het winkelaanbod zo divers mogelijk te houden / maken was namelijk niet voor iedereen helder en dus zou het goed zijn om  duidelijker en vaker naar buiten te brengen dat de JEBC er voor staat dat elke portemonnee zijn boodschappen moet kunnen doen in de straat.

Offline acties voor meer bekendheid

Om een wijder en gevarieerder publiek kennis te laten maken met de JEBC en meer leden te werven werden er ook een aantal leuke acties / promotie ideeën bedacht. Zo werd er voorgesteld om op het Mercatorplein een groot Monopoly spel te spelen, aangepast naar de Baarsjes / Jan Evertsenstraat. Een ander idee was om een maquette te maken van de winkelstraat en deze dan op bijvoorbeeld de Mercatormarkt of in wisselende winkels neer te zetten en dat buurtbewoners (inclusief kinderen) al spelenderwijs hun eigen winkelstraat kunnen bouwen en daarmee bewustzijn te creëren over de mogelijkheid tot ownership over de straat en haar winkelaanbod. Ook werd er het idee geopperd om kinderen op de Mercatormarkt eigen mini kraam / winkeltjes te geven  en ze die zelf te laten runnen voor op de markt.

Een JEBC kantoor is gewenst
Verder werd ook duidelijk dat het goed zou zijn als de JEBC ergens een soort van kantoortje heeft zodat mensen daar heen kunnen voor informatie en er meer zichtbaarheid is voor de JEBC. Zeker ook omdat de JEBC nog geen eigen pand heeft zou het goed zijn om een soort pop-up locatie te hebben op het Mercatorplein. Ook is het goed om dan iets te organiseren / maken wat ervoor zorgt dat bewoners langs het kantoor moeten komen bijvoorbeeld om iets op te halen, of te krijgen (zoals een tas / button / sticker etc) en daarmee hen nogmaals te kunnen informeren over de JEBC.

JEBC op zoek naar vrijwilligers
Tenslotte was er naast de brainstorm sessie nog de mogelijkheid om op een vraag en aanbod muur aan te geven waar de aanwezigen de JEBC bij konden helpen. Enkele aanwezigen hebben hierop aangegeven dat zij de JEBC willen als vrijwilliger of door te helpen met flyeren.  Verder hebben er mensen aangegeven dat zij ambassadeur willen zijn voor de JEBC of op de Mercatormarkt willen staan om buurtbewoners te informeren over de JEBC.

JEBC Algemene Leden Vergadering, 22 Nov

Share Your Thoughts

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *